"Figge för en tobaksfri skoltid, självklart ELLER HUR!"

I Uppsala län har det beslutats att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Ett arbete som görs i omtanke om våra barn och unga. Tanken är att så många som möjligt ska stödjas att förbli tobaksfria. Till ett tobaksfritt liv.

Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland barn och unga i länet och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige 2025.

Till vår hjälp har vi figuren Figge. Figge kommer att resa till länets skolor, träffa elever, rektorer, lärare och annan skolpersonal. Men även politiker och tjänstemän som kan fatta beslut som gynnar arbetet för en tobaksfri skoltid. Figge står på barnens sida och påminner de vuxna om barnens rätt till en tobaksfri skoltid.

Välkommen att följa Figges resa och arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala län.

http://media.figgesresa.se/2017/10/Rityta-1skuggadRam-800x800.png

En klar majoritet av barn och unga i Sverige är tobaksfria. Nio av tio 15-åringar är det. Åtta av tio vuxna är tobaksfria. Så de flesta väljer att låta bli tobak – ett smart val om du frågar mig. Välj det du med.
Läs mer

http://media.figgesresa.se/2017/10/Rityta-2-kopia-2skuggadRam-800x800.png

Det är barn och unga, inte vuxna, som börjar bruka tobak. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren. Börjar man inte då så kommer man med största säkerhet förbli tobaksfri livet ut. Som lärare eller annan skolpersonal är du en viktig vuxen som kan hjälpa våra unga att hålla fönstret mot tobak stängt. Läs mer

http://media.figgesresa.se/2017/10/Rityta-2-kopiaskuggadRam-800x800.png

Det är barn och unga, inte vuxna, som börjar bruka tobak. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren.  Börjar man inte då så kommer man med största säkerhet förbli tobaksfri livet ut. Du som förälder kan göra mycket för att stödja ditt barn till att förbli tobaksfri. Läs mer

http://media.figgesresa.se/2017/10/Rityta-2skuggadRam-800x800.png

Barn har rätt till en tobaksfri skoltid. Såväl Barnkonventionen som Tobakskonventionen stödjer detta. Läs mer