"Figge för en tobaksfri skoltid, självklart ELLER HUR!"

Välkommen att följa Figges resa och arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala län.
//media.figgesresa.se/2018/05/Resurs-2.png

En klar majoritet av barn och unga i Sverige är tobaksfria. Nio av tio 15-åringar är det. Åtta av tio vuxna är tobaksfria. Så de flesta väljer att låta bli tobak – ett smart val om du frågar mig. Välj det du med.
Läs mer

//media.figgesresa.se/2018/05/Rityta-2-kopia-2www.png

Det är barn och unga, inte vuxna, som börjar bruka tobak. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren. Börjar man inte då så kommer man med största säkerhet förbli tobaksfri livet ut. Som lärare eller annan skolpersonal är du en viktig vuxen som kan hjälpa våra unga att hålla fönstret mot tobak stängt. Läs mer

//media.figgesresa.se/2018/05/Resurs-4.png

Det är barn och unga, inte vuxna, som börjar bruka tobak. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren.  Börjar man inte då så kommer man med största säkerhet förbli tobaksfri livet ut. Du som förälder kan göra mycket för att stödja ditt barn till att förbli tobaksfri. Läs mer

//media.figgesresa.se/2018/05/Resurs-3.png

Barn har rätt till en tobaksfri skoltid. Såväl Barnkonventionen som Tobakskonventionen stödjer detta. Läs mer