Politiker/tjänsteperson

Hej!

Figge här.

Nu drar vi igång arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala läns skolor på allvar.  Och jag behöver din hjälp.

 

I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordförande och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring för att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige 2025.

Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som verksamhet och miljö är ett stöd för sina elever i frågor som berör exempelvis levnadsvanor. Tobak är en sådan fråga.

För att skydda barn och unga från tobaken och på så sätt förhindra alternativt skjuta upp tobaksdebuter så skulle skolan behöva vara en miljö och tid helt befriad från tobak. Så ser det inte ut idag. Trots lagstiftning mot rökning i skolmiljön så har undersökningar visat att det röks på en majoritet av Sveriges skolor, så även i Uppsala län. Även snus, som inte berörs av lagstiftningen, är vanligt förekommande. De flesta av länets skolor är idag – istället för att vara en stödjande och skyddande miljö – en riskmiljö för tobaksbruk. Vi behöver en förändring i attityd till och hur vi hanterar tobaksfrågan i skolmiljön. Vi behöver ett aktivt arbete för en tobaksfri skoltid där verksamma verktyg och arbetsmetoder används. Målsättningen är att tobaksfri skoltid ska bli den självklara normen i länets skolor. Tobaksfri skoltid – Självklart, eller hur!

Du som är politiker eller tjänsteman och verksam inom barn och ungdomsfrågor, utbildning eller folkhälsa kan vara ett stort stöd för arbetets genomförande i länets skolor. Genom att lyfta frågan i olika sammanhang, följa upp och hålla diskussionen om tobaksfri skoltid levande. Ett sätt att hålla dig uppdaterad är att följa min (Figges) resa i länets skolor här på hemsidan. Här kommer vi också erbjuda dig utbildningar, material och information som du kan ta del av själv samt sprida i dina nätverk. Tack för din hjälp.