Förälder/vårdnadshavare

Hej!

Figge här.

Nu drar vi igång arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala läns skolor på allvar.  Målsättningen är att så många barn och unga som möjligt i länet förblir tobaksfria. Och jag behöver din hjälp.

Vet du att ditt barns skola har en stor påverkan på ditt barns möjligheter att stå emot tobak. Det har visat sig att tobak är väldigt smittsamt. Och i de skolor där tobak är vanligt förekommande, det röks och snusas öppet, tobaksprodukter är synliga, riskerar tobak att bli norm. Och många barn och unga testar tobak i skolan första gångerna. Man skulle lite tillspetsat faktiskt kunna säga att vissa barn lär sig röka i skolan. Och det är ju inte riktigt det vi vill att de ska lära sig.

Därför är det viktigt att ditt barns skola arbetar för att erbjuda sina elever en tobaksfri skoltid. Egentligen ganska självklart eller hur?

 

I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordförande och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring för att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige 2025.

Så skolorna i Uppsala län har ett tydligt uppdrag att arbeta för en tobaksfri skoltid. Men du som förälder kan hjälpa till. Gör så här:

Ta kontakt med ditt barns lärare och skolans rektor och fråga om och hur de arbetar för att erbjuda eleverna en så tobaksfri skoltid som möjligt? Om de inte har något tillfredsställande svar – Prata ihop dig med andra föräldrar. Berätta för skolan att du/ni som förälder/föräldrar känner stor oro inför att de inte arbetar med tobaksfrågan och att det är ett tydligt önskemål från din/er sida att de tar tag i det. Hänvisa till att de har ett uppdrag att arbeta med frågan – skicka länk till den här sidan om de av någon anledning skulle ha missat det. Följ upp efter ett tag för att se hur det har gått.

Viktigt dock, är att forskning har visat att du som förälder är den som betyder allra mest när det gäller tobak. Ditt tydliga NEJ i tobaksfrågan är det som har störst inverkan på ditt barns framtida förhållande till tobak. Och det oavsett om du brukar tobak själv eller inte. Därför tala med ditt barn om tobak. Om du inte brukar tobak själv – säg att du förväntar dig att ditt barn inte ska börja röka eller snusa. Att du skulle bli mycket besviken om hon eller han testade. Att det är ett tydligt NEJ som gäller från din sida. Om du brukar tobak själv. Så har forskning visat att ditt NEJ är lika mycket värt, har samma effekt. Men du som brukare måste också berätta om ditt eget bruk, beroende och varför du inte vill att ditt barn ska fastna i ett likadant beroende.

Läs mer här i A Non Smoking Generations material – Ditt nej gör stor skillnad  (länka in – http://tobaksnolla.se/wp-content/uploads/2013/01/ditt_nej_gor_stor_skillnad-91.pdf)

Allra starkast skydd när det gäller tobaken byggs genom kombinationen av ett tydligt föräldra-NEJ och en tobaksfri skoltid. Du som förälder kan också undersöka hur ditt barns andra vistelsemiljöer förhåller sig till tobak – fritidsgård, föreningar och kompisgäng. I den bästa av världar så behöver inte ditt barn möta tobak i någon större utsträckning i någon av dessa miljöer.

Om ditt barn brukar tobak. Och ni skulle vilja ha hjälp med att få stöd att sluta.

(Kontakter ungdomsmottagningar / Fimpaaaaa Umos app m.m.)

 

Översätta information till andra språk