//media.figgesresa.se/2018/05/Resurs-1-1.png

 

Hej!
Figge här, nu drar vi igång arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala läns skolor på allvar, och jag behöver er hjälp!

-
I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordförande och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring för att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige 2025.

 

Varför ska vi arbeta för en tobaksfri skoltid?

Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som verksamhet och miljö är ett stöd för sina elever i frågor som berör exempelvis levnadsvanor. Tobak är en sådan fråga. För att skydda barn och unga från tobaken och vara ett stöd för dem att förbli tobaksfria så skulle skolan behöva vara en miljö och tid helt befriad från tobak. Skolan kan göra stor skillnad och barn och unga har rätt till en tobaksfri skoltid.

Vad innebär det att arbeta för en tobaksfri skoltid?

Först och främst – Tobaksfri skoltid ska ses som en långsiktig målbild inte ett faktiskt tillstånd som ska vara uppnått nu. Målbilden tobaksfri skoltid är jämförbar med nollvisionen i trafiken – genom att bygga allt säkrare bilar och vägar strävar vi efter att ingen ska dö eller bli illa skadad i trafiken. Det händer fortfarande olyckor, men vi fortsätter vårt arbete för en ökad trafiksäkerhet. Jämförbart är också den mer skolnära målbilden att alla elever ska nå måluppfyllelse. Det gör inte alla elever idag. Men vi fortsätter att arbeta mot det målet genom att utveckla arbetssätt, stöd och pedagogik. På samma sätt ska vi se på målbilden om tobaksfri skoltid. Att ni uttalar målet och påbörjar arbetet för en tobaksfri skoltid innebär inte att er skola kommer vara helt tobaksfri imorgon. Ingen förväntar sig det heller. Men det är en tydlig signal om vad ni vill. Och vad er ambition och vision är. Och det sätter igång arbetet åt rätt håll.

Hur gör man då?

Ett första steg är som sagt att ta ställning och uttala att ni tänker och vill arbeta för en tobaksfri skoltid. Att utveckla ett aktivt förhållningssätt i frågan. Nästa steg är att arbeta med förankring, kommunikation och verktyg som utvecklar er verksamhet mot målbilden tobaksfri skoltid.

Figge ger stöd

Inom projektet kommer löpande utbildning, handledning och material erbjudas länets skolor. Här på hemsidan kommer ni att hitta inbjudningar till utbildningar, information, handledningsmaterial m.m. Vi kommer även berätta om goda exempel som inspirerar. Så håll koll här på hemsidan.

Metodstödsmaterial

 

ANDT

ANDT på schemat är ett suveränt verktyg för att hitta material till lektionsplaneringen. Du hittar materialet på andt.drugsmart.com

Stöd till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

På skolverkets sida om ANDT hittar ni några filmer som berör ämnet. Du hittar det på skolverket.se/andt