Till dig som är förälder

Till dig som är förälder

Att tidigt prata med ditt barn om tobak, sätta tydliga gränser och förklara varför – gör stor skillnad för vad ditt barn väljer att göra när den blir äldre. Men det är inte lätt att veta vad man ska säga, än mindre hur man ska säga det. Givetvis finns det mycket resurser på nätet, men dessa kan ofta vara svåra att hitta. Genom denna sida vill vi samla bra information som redan finns, men också dela med oss av den erfarenhet som Hälsoäventyret har fått genom att arbeta med barn och ungdomar i snart 20 år.

Vi börjar med Figges fem tips!

Hjälp ditt barn

En frisk framtid

Fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren. Tobaksfria ungdomar förblir oftast tobaksfria även i vuxen ålder. Du som förälder kan göra mycket för att stödja ditt barn till en god hälsa.

Ja eller nej?

Ett tydligt NEJ!

Prata med ditt barn om tobak. Börja gärna tidigt och fortsätt genom hela tonårsperioden. Var tydlig med att du verkligen inte vill att ditt barn ska bruka tobak. Ett tydligt "föräldra-nej" i den här frågan har visat sig vara mycket effektivt.

Tobak och skolan

Lärdomar för livet

Tobak smittar! Skolan är en av många miljöer som har stor påverkan på ditt barn. Om tobaksbruk är vanligt under skoltid, ökar risken för att ditt barn kommer testa tobak. Vill du som förälder att skolan lär ut detta?

Föräldrar emellan

Prata med andra föräldrar

Hur ser andra föräldrar på tobaksfrågan? Har de pratat med sina barn? Vet de att tobak är mycket smittsamt och att skolor därför borde vara tobaksfria? – eller måste ni ta tag i frågan?

Hjälp skolan

Har ni synpunkter?

Kontakta skolans ledning om du som föräldrar inte är nöjd med hur skolan hanterar tobaksfrågan. Tobaksfri skoltid är en självklarhet, eller hur?

Ditt barn och tobak

De flesta vet att tobaksprodukter är starkt beroendeframkallande och hälsofarliga, trots det börjar cirka 45 ungdomar att röka varje dag i Sverige, det innebär omkring 16 000 nya rökare varje år. Av de som idag brukar tobak började majoriteten redan i tonåren. Med detta i åtanke ser vi att du som förälder eller vårdnadshavare har stor potential att hjälpa ditt barn till en friskare framtid oavsett om de redan brukar tobak eller ej. Ditt barn behöver ditt stöd!

Ditt barn och tobak

De flesta vet att tobaksprodukter är starkt beroendeframkallande och hälsofarliga, trots det börjar cirka 45 ungdomar att röka varje dag i Sverige, det innebär omkring 16 000 nya rökare varje år. Av de som idag brukar tobak började majoriteten redan i tonåren. Med detta i åtanke ser vi att du som förälder eller vårdnadshavare har stor potential att hjälpa ditt barn till en friskare framtid oavsett om de redan brukar tobak eller ej. Unga vill ha tydliga besked. Ditt barn behöver ditt stöd.

Hur stöttar jag mitt barn till ett fortsatt tobaksfritt liv?

Den övervägande majoriteten av ungdomar i Sverige är idag tobaksfria, och för att detta ska förbli en fortsatt verklighet under kommande år krävs det en enkel åtgärd från din sida som förälder. Ditt tydliga ”Nej” har störst påverkan på ditt barns framtida förhållande till tobak, oavsett om du själv brukar tobak eller ej. Ett tydligt ”Nej” hjälper ditt barn att stå emot negativt grupptryck. Barn bryr sig om föräldrars åsikter, även om det inte verkar så, därför bör du tala med ditt barn om tobak. För mer information kan du läsa faktabladet ”Förebygg tobaksbruk hos ditt barn” från Psykologer mot Tobak.

Mitt barn använder tobak, vad kan jag göra?

De flesta ungdomar som röker eller snusar funderar på att sluta, men skjuter ofta på det. Genom samtal där du visar omtanke för barnets eget bästa kan du stötta honom eller henne till att ta ett aktivt beslut om att sluta. Det är en balansgång mellan att säga vad man tycker och lyssna på barnets tankar. Ställ inte ultimatum eller hota, utan fråga barnet om varför denne röker eller snusar, lyssna och försök förstå. Om du vill veta mer om hur du kan hjälpa ditt barn, läs mer på 1177 Vårdguiden – sluta röka eller sluta snusa.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Bakom UMO står alla regioner. På hemsidan kan du hitta information om rökning och snusning.

Psykologer mot Tobak vill vara en kunskapsbank för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare i tobakspreventiva frågor. Här hittar du bland annat deras faktablad ”Förebygg tobaksbruk hos ditt barn” och ”Tobaksfria barn”.

Drugsmart.com är en ungdomssajt med information om alkohol och andra droger som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Här kan du också hitta information om tobak.

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan t.ex. hitta information om rökning och snusning eller information om hur du ska gå tillväga när du vill sluta röka eller sluta snusa.

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. De inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Här hittar du deras material ”Hur pratar jag med mitt barn om tobak?”.

Här finns annat material från kommuner och regioner som kan vara användbara för dig som förälder:

Röker ditt barn? – Stockholms läns landsting
Sluta snusa – Stockholms läns landsting

Visste du att...

Cigaretter
 • En tänd cigarett innehåller cirka 8 000 skadliga ämnen.
 • Av dessa ämnen är 60 st cancerframkallande.
 • 12 000 personer dör i tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Sverige.
 • Rökning tar fler liv än narkotika, trafikolyckor och självmord tillsammans.
 • Ungefär 300-500 personer dör p.g.a passiv rökning i Sverige varje år.
 • 7% av Sveriges befolkning röker (2018)
 • Rökning uppskattas kosta Sverige 75 miljarder kronor varje år.
Vape (E-cigaretter)
 • E-cigarett är en förkortning för elektronisk cigarett.
 • E-cigaretter marknadsförs som "ett bättre alternativ" för de som redan röker. Men det är ofta unga ickerökare som provar e-cigaretter och lär sig istället att röka.
 • Över 7 000 olika smaker (t.ex lakrits, kola och Red bull) uppskattas finnas på marknaden och många är riktade till ungdomar.
 • 81,5% av de unga som använder e-cigaretter anger smaken som det främsta skälet att välja dessa produkter.
Vattenpipa
 • Vattenpipans rök är lika skadlig som annan tobaksrökning.
 • Precis som med cigarettrök innehåller röken från vattenpipa många ämnen som är beroendeframkallande och skadliga.
 • Tobaken som används i vattenpipor är oftast melasstobak smaksatt med olika fruktaromer och smaker.
 • Röken från en vattenpipa smakar mildare än röken från cigaretter eller cigarrer vilket får många att tro att den inte är lika farligt.
Snus
 • 1 dosa lössnus innehåller lika mycket nikotin som 75 cigaretter.
 • Svenskar snusar mest i världen.
 • Det finns cirka 2 500 ämnen i snus.
 • Personer som snusar löper en större risk att utveckla cancer i munnen och i bukspottskörteln. Dessa har också en högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.
 • Snusande idrottare ökar risken för muskel- och skelettskador.
Föregående bild
Nästa bild

Cigaretter

 • En tänd cigarett innehåller över 8000 skadliga ämnen.
 • Av dessa ämnen är ca 70 st. cancerframkallande.
 • 12 000 personer dör i tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Sverige.
 • Ungefär 300-500 personer dör p.g.a passiv rökning i Sverige varje år.
 • 7% av Sveriges befolkning röker (2020)
 • Rökning uppskattas kosta Sverige 75 miljarder kronor varje år.

Vape (E-cigarett)

 • E-cigarett är en förkortning för elektronisk cigarett.
 • E-cigaretter marknadsförs som ”ett bättre alternativ” för de som redan röker. Men det är ofta unga ickerökare som provar e-cigaretter och lär sig istället att röka.
 • Många av de unga som använder e-cigaretter anger smaken som det främsta skälet att välja dessa produkter.
 • Smaker som t.ex. bubbelgum, cola och Red bull visar att tillverkarna riktar sig till ungdomar.

Vattenpipa

 • Vattenpipans rök är lika skadlig som annan tobaksrökning.
 • Precis som med cigarettrök innehåller röken från vattenpipa många ämnen som är beroendeframkallande och skadliga.
 • Tobaken som används i vattenpipor är oftast melasstobak smaksatt med olika fruktaromer och smaker.
 •  Röken från en vattenpipa smakar mildare än röken från cigaretter eller cigarrer vilket får många att tro att den inte är lika farligt.

Snus

 • Svenskar snusar mest i världen.
 • Att snusa ökar risken för typ-2 diabetes med 70%.
 • Personer som snusar har en högre risk för vissa typer av cancer.
 • Dessa har också högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.
 • Även det ”tobaksfria” och ”vita” snuset innehåller nikotin som kommer från tobaksplantan.

Föräldrar för en tobaksfri framtid

Vad är en tobaksfri skoltid?

Sedan 1994 är det enligt tobakslagen förbjudet att röka på skolans, fritidsgårdens och förskolans område. Tobakslagen är en skyddslag som syftar till att skydda barn och unga från tobak och på så sätt stödja så många som möjligt i att förbli tobaksfria. Lagens krav och mål är att skolgårdar ska vara rökfria.

Lagstiftning

Trots lagstiftningen visar undersökningar att majoriteten av alla skolor idag inte lever upp till tobakslagen. ”Rökrutorna” har i praktiken flyttat utanför skolgården samtidigt som många skolor idag saknar skolgård, vilket betyder att elever och lärare kan röka utanför dörren. Dessutom finns det tobaksprodukter (exempelvis snus och e-cigaretter) som inte regleras i lagen och kan därför användas fritt inom skolans område.

Genom att arbeta för en tobaksfri skoltid kan vi lösa detta problem. Tobaksfri skoltid betyder att ingen form av tobaksbruk får förekomma under skoltid, samt att förbudet gäller alla (elever och skolpersonal). Inom Region Uppsala har arbetet för en tobaksfri skoltid pågått sedan 2016 och varit ett prioriterat samverkansområde för att främja bättre hälsa bland barn och ungdomar. En tobaksfri skoltid är också en del av målsättningen ”Tobacco End Game, Rökfritt Sverige 2025” vilket innebär att mindre än 5% av Sveriges befolkning ska röka. Till följd av detta ska rökningen inte längre utgöra ett stort folkhälsoproblem. I Sverige är andelen unga som röker förhållandevis låg men för att visionen ”Tobacco End Game” ska bli verklighet är det viktigt att så många unga som möjligt förblir tobaksfria. Men hur ser elevernas tobaksvanor ut?

Skolelevers tobaksvanor

Enligt CANs undersökning ”Skolelevers drogvanor 2019” har tobaksanvändningen bland niondeklassare minskat påtagligt under 2000-talet. Enligt årets undersökning rökte omkring 10% av alla niondeklassare medans 9% av eleverna snusade, vilket är en ökning från tidigare år. I gymnasiet är andelen elever som röker och snusar betydligt högre än årskurs 9, där 20% av eleverna rökte och 17% uppgav att de snusade. E-cigaretternas popularitet har ökat kraftigt bland ungdomar, och detta visar sig i CANs undersökning. 33% av eleverna i årskurs 9 och 37% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet har använt e-cigaretter.

Trots att vi under 2000-talet har sett en positiv utveckling avseende andelen elever som inte röker, finns det mycket kvar att göra för att nå en tobaksfri skoltid. Två av dessa utmaningar är e-cigaretter och snus. Eftersom förbudet inte fungerar som det ska, behöver alla parter arbeta tillsammans för att uppnå en tobaksfri skoltid.

Vad kan jag göra?

De flesta vet att det är lättare att börja röka, än det är att sluta röka. Därför är det lättare och mer effektivt att förebygga tobaksbruk än att behandla de som redan är beroende. Om vi kan stödja de redan tobaksfria eleverna i tidig ålder kommer de förmodligen även förbli tobaksfria i livets senare skeden. Arbetet för en tobaksfri skoltid bör således fokusera på de redan tobaksfria eleverna.

Din roll

Du som förälder kan göra stor skillnad i arbetet för en tobaksfri skoltid på flera olika sätt. Ta gärna kontakt med ditt barns skola och fråga om de arbetar för en tobaksfri skoltid. Om skolan inte kan ge ett tillfredsställande svar, prata ihop dig med andra föräldrar och för vidare era tankar till skolans personal. Ni kan även hänvisa till denna hemsida då figgesresa.se även tillhandahåller metodmaterial för skolpersonal som kan underlätta i arbetet för en tobaksfri skoltid. Även om skolan har möjlighet att påverka ditt barn i denna fråga är det viktigt att du som förälder bär det yttersta ansvaret för att ditt barn. Ditt tydliga ”Nej” har störst påverkan på ditt barns framtida förhållande till tobak oavsett om du själv brukar tobak eller ej. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga när du pratar med ditt barn om tobak, läs följande broschyr från A Non Smoking Generation, ”Hur pratar jag med mitt barn om tobak”. Genom att kombinera ditt nej med en tobaksfri skoltid ger du ditt barn en stark skyddsfaktor mot tobak. Skyddsfaktorn förstärks ytterligare av att ditt barns andra vistelsemiljöer, också är tobaksfria till exempel fritidsgårdar och föreningar. I den bästa av världar skulle inte ditt barn behöva möta tobak i någon större utsträckning överhuvudtaget.
Ikoner av Freepik från www.flaticon.com är licensierade av CC 3.0 BY