Till dig som är ung

Hej, Figge här!

Jag är Hälsoäventyrets symbol för en tobaksfri skoltid och vill hjälpa dig till ett friskt liv. Vägen till att må bra kantas av många svåra beslut men genom att göra kloka val väljer du en friskare framtid. Ett av dessa val är om du vill använda tobak eller inte, och precis som allt annat behöver du tänka efter innan du tar beslutet. Kom ihåg att du som elev har rätt till en tobaksfri skoltid. Du ska inte behöva utsättas för tobak när du är i skolan, självklart eller hur!

Vi börjar med Figges fem tips!

Jag är symbolen för en tobaksfri skoltid i Uppsala län och vill hjälpa dig till ett friskt liv. Vägen till att må bra kantas av många svåra beslut men genom att göra kloka val väljer du en friskare framtid. Ett av dessa val är om du vill använda tobak eller inte, och precis som allt annat behöver du tänka efter innan du tar beslutet. Kom ihåg att du som elev har rätt till en tobaksfri skoltid. Du ska inte behöva utsättas för tobak när du är i skolan, självklart eller hur!

Vi börjar med Figges fem tips!

Alla använder inte tobak!

Ett smart val

Majoriteten av ungdomarna i Sverige är tobaksfria. Nio av tio 15-åringar är det. Åtta av tio vuxna är tobaksfria. Så de flesta väljer att låta bli tobak – ett smart val om du frågar mig. Välj det du med!

Är du en miljökämpe?

En bättre värld

Är du en miljökämpe? Vill du arbeta mot barnarbete och fattigdom i världen? Enkelt – genom att låta bli tobak, vara tobaksfri, så minskar du miljöpåverkan, barnarbete och fattigdom.

Tobak är smittsamt!

Tänk på varandra

Tobak är smittsamt! När man är sjuk håller man sig hemma från skolan för att inte smitta andra. Det är likadant med tobak – det skadar andra och ska inte finnas på skolan.

En tobaksfri skoltid

Tobaksfri skoltid är en bra idé

Du och dina kompisar har rätt till en tobaksfri skoltid. Prata med dina kompisar, lärare och skolans rektor. Fråga hur de tänker kring tobak i skolan?

Vi samarbetar!

Ett lagarbete

Att arbeta för en tobaksfri skoltid är ett arbete vi gör tillsammans. Elever, föräldrar och skolpersonal. Vi gör det för att vi vill att så många som möjligt ska förbli tobaksfria.

Tobaksfri
-ett klokt val!

Ett klokt val

De flesta vet att det är farligt att använda tobak, men trots det väljer en del unga ändå att testa röka och snusa. Grupptryck och nyfikenhet är de största orsakerna till att ungdomar väljer att börja använda tobak. Kom ihåg att du alltid har ett val när någon ber dig att testa tobak, och att du kan säga ”Nej!”. Majoriteten av alla ungdomar väljer att avstå.

Elevers tankar

Varje år möter Hälsoäventyret tusentals elever i åk 6 från Uppsala län i temat tobak. Vi blir alltid lika imponerade över dessa elevers  tankar kring tobak. Ett stort varmt tack till alla elever som bidragit med tankar, åsikter, dikter och idéer. Här har vi samlat många av deras kloka tankar och funderingar!

Alla tobaksprodukter innehåller ett starkt beroendeframkallande ämne som heter nikotin, som tas upp av kroppen när du t.ex. röker eller snusar. Nikotin påverkar både kroppen och hjärnan på olika sätt som upplevs behagliga, vilket gör att du vill fortsätta använda tobaksprodukter, trots att det skadar dig. Samtidigt blir det väldigt svårt att sluta, och därför är det bäst att inte använda tobaksprodukter överhuvudtaget.

Friska lungor fungerar bäst! Kroppens celler kan göra sig av med koldioxid samtidigt som syre kan tas upp. När du röker skadas luftblåsorna i dina lungor och eftersom luftblåsorna inte läker när du röker; försämras deras funktion med tiden. Därför märks inte konsekvenserna från rökning på samma sätt när du är ung.

Kroppens immunförsvar har i uppgift att försvara oss mot olika typer av mikroorganismer som orsakar sjukdomar. När du röker och snusar påverkas bl.a. det inre försvaret (som består av vår hud, slemhinnor och magsaft) på ett negativt sätt. Det gör att rökare lättare blir drabbade av olika infektioner som t.ex. förkylningsvirus.

Om du inte gillar att vara sjuk bör du avstå från tobaksprodukter.

Kostnaden för ett tobaksberoende varierar från person till person (eftersom det beror på hur mycket du röker och snusar) men i genomsnitt kostar cigaretter och snus mellan 10 000 till 20 000 kronor per år

Vad skulle du göra för pengarna istället?

Tobaksodling sker numera i fattigare länder där det finns billig arbetskraft. Eftersom de redan fattiga tobaksbönderna inte har råd att skydda sig själva eller miljön från den gifttunga tobaksodlingen påverkas omgivningen kraftigt. Dessutom skövlas stora skogsområden för att skapa rum åt tobaksplantagerna, vilket minskar den biologiska mångfalden i området.

Genom att avstå från tobak gör du en insats för en bättre miljö!

Det är ingen hemlighet att tobaksodling numera sker i många av världens fattigaste länder. För att överleva tvingas alla i familjen att arbeta, även de yngsta. Många gånger är arbetet farligt och pågår under långa pass.

Genom att avstå från tobak väljer du en framtid med mindre barnarbete.

Visste du att...

Cigaretter
 • En tänd cigarett innehåller cirka 8 000 skadliga ämnen.
 • Av dessa ämnen är 60 st cancerframkallande.
 • 12 000 personer dör i tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Sverige.
 • Rökning tar fler liv än narkotika, trafikolyckor och självmord tillsammans.
 • Ungefär 300-500 personer dör p.g.a passiv rökning i Sverige varje år.
 • 7% av Sveriges befolkning röker (2018)
 • Rökning uppskattas kosta Sverige 75 miljarder kronor varje år.
Vape (E-cigaretter)
 • E-cigarett är en förkortning för elektronisk cigarett.
 • E-cigaretter marknadsförs som "ett bättre alternativ" för de som redan röker. Men det är ofta unga ickerökare som provar e-cigaretter och lär sig istället att röka.
 • Över 7 000 olika smaker (t.ex lakrits, kola och Red bull) uppskattas finnas på marknaden och många är riktade till ungdomar.
 • 81,5% av de unga som använder e-cigaretter anger smaken som det främsta skälet att välja dessa produkter.
Vattenpipa
 • Vattenpipans rök är lika skadlig som annan tobaksrökning.
 • Precis som med cigarettrök innehåller röken från vattenpipa många ämnen som är beroendeframkallande och skadliga.
 • Tobaken som används i vattenpipor är oftast melasstobak smaksatt med olika fruktaromer och smaker.
 • Röken från en vattenpipa smakar mildare än röken från cigaretter eller cigarrer vilket får många att tro att den inte är lika farligt.
Snus
 • 1 dosa lössnus innehåller lika mycket nikotin som 75 cigaretter.
 • Svenskar snusar mest i världen.
 • Det finns cirka 2 500 ämnen i snus.
 • Personer som snusar löper en större risk att utveckla cancer i munnen och i bukspottskörteln. Dessa har också en högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.
 • Snusande idrottare ökar risken för muskel- och skelettskador.
Föregående bild
Nästa bild

Cigaretter

 • En tänd cigarett innehåller över 8 000 skadliga ämnen.
 • Av dessa ämnen är ca 70 st. cancerframkallande.
 • 12 000 personer dör i tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Sverige.
 • Ungefär 300-500 personer dör p.g.a passiv rökning i Sverige varje år.
 • 7% av Sveriges befolkning röker (2020)
 • Rökning uppskattas kosta Sverige 75 miljarder kronor varje år.

Vape (E-cigarett)

 • E-cigarett är en förkortning för elektronisk cigarett.
 • E-cigaretter marknadsförs som ”ett bättre alternativ” för de som
  redan röker. Men det är ofta unga ickerökare som provar e-cigaretter och
  lär sig istället att röka.
 • Många av de unga som använder e-cigaretter anger smaken som det främsta skälet att välja dessa produkter.
 • Smaker som t.ex. bubbelgum, cola och Red bull visar att tillverkarna riktar sig till ungdomar.

Vattenpipa

 • Vattenpipans rök är lika skadlig som annan tobaksrökning.
 • Precis som med cigarettrök innehåller röken från vattenpipa många ämnen som är beroendeframkallande och skadliga.
 • Tobaken som används i vattenpipor är oftast melasstobak smaksatt med olika fruktaromer och smaker.
 •  Röken från en vattenpipa smakar mildare än röken från cigaretter eller cigarrer vilket får många att tro att den inte är lika farligt.

Snus

 • Svenskar snusar mest i världen.
 • Att snusa ökar risken för typ-2 diabetes med 70%.
 • Personer som snusar har en högre risk för vissa typer av cancer.
 • Dessa har också högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.
 • Även det ”tobaksfria” och ”vita” snuset innehåller nikotin som kommer från tobaksplantan.

Använder du redan tobak?

Har du funderat på att sluta att röka eller snusa?

När du slutar röka

Du kommer snabbt att märka av effekterna av att sluta röka. Syrenivåerna i din kropp kommer redan efter åtta timmar återgått till de normala. Efter ungefär fyra månader kommer du märka av att det är lättare att andas och att du kommer att hosta mindre. Din lungkapacitet har ökat med hela 10% och du får bättre kondition. Du kommer att känna dig piggare och vara friskare helt enkelt!

När du slutar snusa

Om du slutar snusa kommer du märka effekter som att ditt lukt- och smaksinne kommer bli bättre inom 2 dagar, inom några månader kommer du få fräschare andedräkt och vitare tänder. Det finns bara fördelar med att sluta röka eller snusa! Tänk bara på hur mycket pengar och tid du kommer att spara!

Det kan vara bra att förbereda dig innan och vara beredd på att ändra vissa vanor i ditt liv. Du kanske behöver stöttning från någon genom tobaksavvänjning? Eller passar det dig bättre att ta hjälp av en app? Du kanske slutar helt själv? Genom länkarna här intill får du tips och hjälp på hur du kan lyckas med din resa till att bli tobaksfri. Lycka till!

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. På hemsidan kan du hitta information om rökning och snusning.

Psykologer mot Tobak vill vara en kunskapsbank för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare i tobakspreventiva frågor. Här hittar du deras faktablad ”Att sluta röka och snusa som ung”.

Drugsmart.com är en ungdomssajt med information om alkohol och andra droger som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Här kan du också hitta information om tobak.

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan t.ex hitta information om rökning och snusning eller information om hur du ska gå tillväga när du vill sluta röka eller sluta snusa.