//media.figgesresa.se/2018/05/Resurs-1-1.png

Visste du att de allra flesta barn och unga under 18 år INTE använder tobak? Varken röker eller snusar. Om du går i grundskolan så är det mer än 90% av dina skolkamrater som är tobaksfria, det vill säga nästan alla. Går du på gymnasiet så är det fortfarande över två tredjedelar av dina skolkamrater som varken röker eller snusar.

Men jag är inte riktigt nöjd ändå. Jag vill inte att något barn eller ung ska börja röka eller snusa. För tobak – som du vet– är inte bra för någon. Varken för hälsan, ekonomin och för världen i stort. Tobak medför stora miljöproblem, barnarbete och fattigdom. Det här kan du läsa mer om på www.tobaksbarn.se

Att skolan du går på är tobaksfri är ett sätt att stödja barn och unga att förbli tobaksfria. Tobak har nämligen visat sig vara väldigt smittsamt. Vad menar jag då? Som ett virus eller en bakterie? Ja, nästan. Om det är vanligt med tobak i skolan, om skolpersonal och elever röker och snusar och om cigarettpaket och snusdosor ofta ligger framme. Då kanske man uppfattar det som att det normala är att använda tobak. Då ökar risken att man testar, kanske frågar man om man får smaka eller så blir man bjuden. Därför är det viktigt att skolor är tobaksfria, så man slipper bli smittad!

Vad kan du göra åt det här då? Hur kan du hjälpa till? Jo, du som elev har faktiskt rätt till en tobaksfri skoltid. Du ska inte behöva utsättas för risken att bli smittad av tobak när du är i skolan. Det har fattats beslut om att Uppsala läns skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Med andra ord - dags att göra våra röster hörda!

Om du inte tycker att din skola riktigt lever upp till arbetet för en tobaksfri skoltid? Prata med några kompisar, ta sen upp frågan med elevrådet, er klassföreståndare och varför inte boka ett möte med er rektor och visa den här hemsidan. Berätta att ni vill att skolan börjar arbeta för att bli så tobaksfri som det bara går.

Arbetet för en tobaksfri skoltid är inte bara personalens ansvar, utan ett gemensamt. Ni som elever kan göra väldigt mycket. Genom att låta bli att använda tobak under skoltid och att påminna varandra om att skolan är en tobaksfri miljö. Genom att lära er mer om tobak, hur den påverkar, hälsa, miljö, barnarbete, fattigdom och hur tobaksbolagen arbetar för att locka in barn och unga i tobaksbruk. Berätta gärna om det ni lär er och gör för era skolkamrater och föräldrar.

Och glöm inte att berätta även för mig. När ni gör något – stort som smått – skicka ett mail till mig (hej@figge.se) så lägger jag upp det här på bloggen. Kanske kommer jag på besök till er skola och gör ett reportage. På så sätt kan ännu fler få höra om era framsteg. Om ni stöter på svårigheter, vuxna som inte lyssnar, eller något annat – hör av er så ska jag försöka hjälpa er.