Förstärkande
aktiviteter

Ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete handlar om att skapa en bred och enad front på flera olika nivåer. Ingen enskild insats eller åtgärd kan ensam lösa tobaksproblemet utan det är kombinationen av olika satsningar som leder till framgång. 

Aktiviteter som inspirerar

Hälsoäventyret har länge arbetat med en kombination av tobaksförebyggande åtgärder såsom undervisning till elever, utbildning till skolpersonal, opinionsbildning samt medverka till tobaksfria miljöer. Här nedan kan du läsa mer om förstärkande aktiviteter som kan inspirera till att nå målet om en tobaksfri skoltid. Ungdomars delaktighet och engagemang är en viktig del av det tobaksförebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Sommarjobbsveckan 2017

Sommarjobbsveckan 2017 Sommaren 2017 fick vi hjälp av ett 20-tal ungdomar med underlag till Figges hemsida. Syftet var att skapa ett tydligt ungdomsperspektiv. Ungdomarna intervjuade

Läs mer »

Tobaksfri duo – Uppsala län

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad kontraktsmetod som hjälper ungdomar att vara tobaksfria under högstadiet och gymnasiet. Arbetet startade som ett cancerförebyggande projekt år 1993

Läs mer »

Unga berättar

Varje år besöker ca 1000 elever Hälsoäventyret i programmet ”Typ tobak, liksom…” där de får diskutera, reflektera och ta del av fakta om tobakens påverkan

Läs mer »