Två skolor vinnare i tävlingen ”HEJ DÅ TOBAK på vår skola!”

Två skolor; Ärentunaskolan i Uppsala och Potentia Education i Håbo, blev vinnare i tävlingen HEJ DÅ TOBAK på vår skola och visade vägen för hur länets skolor ska bli tobaksfria. Den 31 maj 2016, på den internationella tobaksfria dagen, fick skolan ta emot vinstcheckarna på 10 000 kronor vardera. Med tävlingen ”HEJ DÅ TOBAK på vår skola” ville Hälsoäventyret inom Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län få fler skolor motiverade att arbeta aktivt för en tobaksfri skola. Ärentunaskolan och Potentia Education tog hem priset därför att de har kommit en bra bit i det tobaksförebyggande arbetet och inkluderat både skolledning och andra vuxna samt på ett bra sätt fångat upp elevernas egna perspektiv på frågan. Den internationella tobaksfria dagen uppmärksammades i Uppsala med seminariet ”Tobaksfri skoltid – varför och hur?” Under seminariet delade länsstyrelsens länsråd, Johan von Knorring, samt ordförande i Regionförbundet Uppsala län, Johan Edstav, ut vinstcheckarna till skolorna. 

Bakgrund: Länsstyrelsen genomförde våren 2015 observationsstudie på 41 grund- och gymnasieskolor i Uppsala län för att undersöka hur tobakslagens restriktioner för rökning på skolgårdar följdes. I resultatet framkom att rökning förekom på samtliga skolor utom en skola. Syftet med tävlingen var att lyfta fram och sprida goda exempel för skolorna inom regionen.