Sommarjobbsveckan 2017

Sommarjobbsveckan 2017

Sommaren 2017 fick vi hjälp av ett 20-tal ungdomar med underlag till Figges hemsida. Syftet var att skapa ett tydligt ungdomsperspektiv. Ungdomarna intervjuade skolledare, politiker, Barnombudet i Uppsala län, Regionalt cancercentrum, Upplands idrottsförbund och många fler. Som avslutning fick ungdomarna diplom som undertecknats av landshövding, Göran Enander.