Tobaksfri duo – Uppsala län

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad kontraktsmetod som hjälper ungdomar att vara tobaksfria under högstadiet och gymnasiet. Arbetet startade som ett cancerförebyggande projekt år 1993 och är i dag en permanent verksamhet som drivs av Folkhälsoenheten och Folktandvården inom Region Västerbotten. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i totalt 84 kommuner runt om i landet samt även på 18 skolor på Åland.

Tobaksfri duo bygger på en strukturerad organisation, på vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Metoder bygger på att en ungdom och en vuxen bildar en duo och skriver ett tobaksfritt kontrakt där de båda lovar att vara tobaksfria – och tillsammans följer upp och stöttar varandra. I Uppsala län samarbetar Hälsoäventyret med skolor och idrottsföreningar i Håbo, Knivsta och Uppsala kommun kring tobaksfri duo som ett sätt att stötta och uppmuntra unga att välja att vara tobaksfria. Läs mer på tobaksfri.se