Unga berättar

Varje år besöker ca 1000 elever Hälsoäventyret i programmet ”Typ tobak, liksom…” där de får diskutera, reflektera och ta del av fakta om tobakens påverkan på hälsa, miljö och samhälle. Eleverna får även ge förslag på hur man kan motivera ungdomar att vara tobaksfria. Många vill att tobak förbjuds helt och inte säljs mer. Ett annat återkommande svar är att aldrig börja använda tobak. Eleverna tycker också att det är viktigt att unga får information om hur skadligt tobak är och att minska grupptryck.