Figge redovisar om rökning i världen

Under 2015 rökte 25% av män i världen och 5,4% av kvinnorna. Det är en minskning på 28% respektive 34% sedan 1990.  Trots detta har finns det nästan en miljard (993 miljoner) individer som röker runtom i världen. Av alla länder i EU, röker Sverige minst, men på grund av Sveriges höga snusbruk, sjunker Sverige på denna lista.

Rökning orsakar årligen 6,4 miljoner dödsfall, vilket utgör omkring 11% av alla dödsfall per år, i världen. För att minska antalet rökare, och därmed antalet dödsfall, måste en aktiv tobakspolitik användas, och de kan bara ske genom att vi tillsammans påverkar våra politiker. Därigenom kan vi säkerställa barn och ungas rätt till ett tobaksfritt liv.