Hälsoäventyrets elevarbeten

Elevarbeten

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga. Eleverna får arbeta med sina värderingar och attityder för att öka sin förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, identitet, etik och miljö. Verksamheten bygger bland annat på värderingsmetodik och interaktivt lärande. I årskurs 6 besöker eleverna Hälsoäventyret vid två tillfällen. Syftet är att motivera eleverna till ett tobaksfritt liv genom att förmedla information om tobak och dess skadeverkningar på hälsa, miljö och samhälle. Eleverna får tillfälle att reflektera kring sina åsikter och värderingar samt träna på att stå emot negativt grupptryck och stå upp för sig själv och varandra.