Hej!

Figge här. 

Nu drar vi igång arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala läns skolor på allvar. Och jag behöver din hjälp. I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordförande och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring för att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige2025. Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som verksamhet och miljö är ett stöd för sina elever i frågor som berör exempelvis levnadsvanor. Tobak är en sådan fråga. För att skydda barn och unga från tobaken och på så sätt förhindra alternativt skjuta upp tobaksdebuter så skulle skolan behöva vara en miljö och tid helt befriad från tobak. 

Så ser det inte ut idag. Trots lagstiftning mot rökning i skolmiljön så har undersökningar visat att det röks på en majoritet av Sveriges skolor, så även i Uppsala län. Även snus, som inte berörs av lagstiftningen, är vanligt förekommande. De flesta av länets skolor är idag – istället för att vara en stödjande och skyddande miljö – en riskmiljö för tobaksbruk. Vi behöver en förändring i attityd till och hur vi hanterar tobaksfrågan i skolmiljön. Vi behöver ett aktivt arbete för en tobaksfri skoltid där verksamma verktyg och arbetsmetoder används. Målsättningen är att tobaksfri skoltid ska bli den självklara normen i länets skolor. Tobaksfri skoltid – Självklart, eller hur! Du som är politiker eller tjänsteman och verksam inom barn och ungdomsfrågor,utbildning eller folkhälsa kan vara ett stort stöd för arbetets genomförande i länets skolor. Genom att lyfta frågan i olika sammanhang, följa upp och hålla diskussionen om tobaksfri skoltid levande. Ett sätt att hålla dig uppdaterad är att följa min (Figges) resa i länets skolor här på hemsidan. Här kommer vi också erbjuda dig utbildningar, material och information som du kan ta del av själv samt sprida i dina nätverk. Tack för din hjälp. 

Hej!

Figge här.


Nu drar vi igång arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala läns skolor på allvar, och jag behöver er hjälp! -I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordförande och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring för att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige 2025. Varför ska vi arbeta för en tobaksfri skoltid? Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som verksamhet och miljö är ett stöd för sina elever i frågor som berör exempelvis levnadsvanor. Tobak är en sådan fråga. För att skydda barn och unga från tobaken och vara ett stöd för dem att förbli tobaksfria så skulle skolan behöva vara en miljö och tid helt befriad från tobak. Skolan kan göra stor skillnad och barn och unga har rätt till en tobaksfri skoltid. 

Vad innebär det att arbeta för en tobaksfri skoltid? Först och främst – Tobaksfri skoltid ska ses som en långsiktig målbild inte ett faktiskt tillstånd som ska vara uppnått nu. Målbilden tobaksfri skoltid är jämförbar med nollvisionen i trafiken – genom att bygga allt säkrare bilar och vägar strävar vi efter att ingen ska dö eller bli illa skadad i trafiken. Det händer fortfarande olyckor, men vi fortsätter vårt arbete för en ökad trafiksäkerhet. Jämförbart är också den mer skolnära målbilden att alla elever ska nå måluppfyllelse. Det gör inte alla elever idag. Men vi fortsätter att arbeta mot det målet genom att utveckla arbetssätt, stöd och pedagogik. På samma sätt ska vi se på målbilden om tobaksfri skoltid. Att ni uttalar målet och påbörjar arbetet för en tobaksfri skoltid innebär inte att er skola kommer vara helt tobaksfri imorgon. Ingen förväntar sig det heller. Men det är en tydlig signal om vad ni vill. Och vad er ambition och vision är. Och det sätter igång arbetet åt rätt håll.Hur gör man då? Ett första steg är som sagt att ta ställning och uttala att ni tänker och vill arbeta för en tobaksfri skoltid. Att utveckla ett aktivt förhållningssätt i frågan. Nästa steg är att arbeta med förankring, kommunikation och verktyg som utvecklar er verksamhet mot målbilden tobaksfri skoltidFigge ger stöd Inom projektet kommer löpande utbildning, handledning och material erbjudas länets skolor. Här på hemsidan kommer ni att hitta inbjudningar till utbildningar, information, handledningsmaterial m.m. Vi kommer även berätta om goda exempel som inspirerar. Så håll koll här på hemsidan.

Hej!

Figge här.


Nu drar vi igång arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala läns skolor på allvar. Målsättningen är att så många barn och unga som möjligt i länet förblir tobaksfria. Och jag behöver din hjälp. Vet du att ditt barns skola har en stor påverkan på ditt barns möjligheter att stå emot tobak. Det har visat sig att tobak är väldigt smittsamt. Och i de skolor där tobak är vanligt förekommande, det röks och snusas öppet, tobaksprodukter är synliga, riskerar tobak att bli norm. Och många barn och unga testar tobak i skolan första gångerna. Man skulle lite tillspetsat faktiskt kunna säga att vissa barn lär sig röka i skolan. Och det är ju inte riktigt det vi vill att de ska lära sig. Därför är det viktigt att ditt barns skola arbetar för att erbjuda sina elever en tobaksfri skoltid. Egentligen ganska självklart eller hur? Läs mer här i A Non moking Generations material – Ditt nej gör stor skillnad http://tobaksnolla.se/wp-content/uploads/2013/01/ditt_nej_gor_stor_skillnad-91.pdf Allra starkast skydd när det gäller tobaken byggs genom kombinationen av ett tydligt föräldra-NEJ och en tobaksfri skoltid. Du som förälder kan också undersöka hur ditt barns andra vistelsemiljöer förhåller sig till tobak – fritidsgård, föreningar och kompisgäng. I den bästa av världar så behöver inte ditt barn möta tobak i någon större utsträckning i någon av dessa miljöer. Om ditt barn brukar tobak. Och ni skulle vilja ha hjälp med att få stöd att sluta. (Kontakter ungdomsmottagningar / Fimpaaaaa Umos app m.m.)

I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordförande och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring för att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige 2025. Så skolorna i Uppsala län har ett tydligt uppdrag att arbeta för en tobaksfri skoltid. Men du som förälder kan hjälpa till. Gör så här: Ta kontakt med ditt barns lärare och skolans rektor och fråga om och hur de arbetar för att erbjuda eleverna en så tobaksfri skoltid som möjligt? Om de inte har något tillfredsställande svar – Prata ihop dig med andra föräldrar. Berätta för skolan att du/ni som förälder/föräldrar känner stor oro inför att de inte arbetar med tobaksfrågan och att det är ett tydligt önskemål från din/er sida att de tar tag i det. Hänvisa till att de har ett uppdrag att arbeta med frågan – skicka länk till den här sidan om de av någon anledning skulle ha missat det. Följ upp efter ett tag för att se hur det har gått. Viktigt dock, är att forskning har visat att du som förälder är den som betyder allra mest när det gäller tobak. Ditt tydliga NEJ i tobaksfrågan är det som har störst inverkan på ditt barns framtida förhållande till tobak. Och det oavsett om du brukar tobak själv eller inte. Därför tala med ditt barn om tobak.Om du inte brukar tobak själv – säg att du förväntar dig att ditt barn inte ska börja röka eller snusa. Att du skulle bli mycket besviken om hon eller han testade. Att det är ett tydligt NEJ som gäller från din sida. Om du brukar tobak själv. Så har forskning visat att ditt NEJ är lika mycket värt, har samma effekt. Men du som brukare måste också berätta om ditt eget bruk, beroende och varför du inte vill att ditt barn ska fastna i ett likadant beroende. 

Hej!

Figge här.


Nu drar vi igång arbetet för en tobaksfri skoltid i Uppsala läns skolor på allvar. Och jag behöver din hjälp. I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordförande och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring för att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och ska pågå 2016 – 2019. Arbetet är också en del av målsättningen – Rökfritt Sverige 2025.Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som verksamhet och miljö är ett stöd för sina elever i frågor som berör exempelvis levnadsvanor. Tobak är en sådan fråga.För att skydda barn och unga från tobaken och på så sätt förhindra alternativt skjuta upp tobaksdebuter så skulle skolan behöva vara en miljö och tid helt befriad från tobak. Så ser det inte ut idag. 

Trots lagstiftning mot rökning i skolmiljön så har undersökningar visat att det röks på en majoritet av Sveriges skolor, så även i Uppsala län. Även snus, som inte berörs av lagstiftningen, är vanligt förekommande. De flesta av länets skolor är idag – istället för att vara en stödjande och skyddande miljö – en riskmiljö för tobaksbruk. Vi behöver en förändring i attityd till och hur vi hanterar tobaksfrågan i skolmiljön. Vi behöver ett aktivt arbete för en tobaksfri skoltid där verksamma verktyg och arbetsmetoder används. Målsättningen är att tobaksfri skoltid ska bli den självklara normen i länets skolor. Tobaksfri skoltid – Självklart, eller hur!Du som är politiker eller tjänsteman och verksam inom barn och ungdomsfrågor, utbildning eller folkhälsa kan vara ett stort stöd för arbetets genomförande i länets skolor. Genom att lyfta frågan i olika sammanhang, följa upp och hålla diskussionen om tobaksfri skoltid levande. Ett sätt att hålla diguppdaterad är att följa min (Figges) resa i länets skolor här på hemsidan. Här kommer vi också erbjuda dig utbildningar, material och information som du kan ta del av själv samt sprida i dina nätverk. 

Tack för din hjälp. 

Figges kunskapsbank

Här fyller vi hela tiden på med mer info om tobak. Kolla gärna in och använd dig av något om du gillar det!

Figgesresa.se är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Uppsala län och Hälsoäventyret (Region Uppsala)

0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second

Tobacco endgame är uppnått.