Arkiv: Nyheter

Hjälp mig att säga nej

SKRIV PÅ FÖR EN LAGSTIFTNING SOM SKYDDAR BARN MOT NIKOTINBEROENDE De flesta som blir beroende av cigaretter, e-cigaretter, brunt eller vitt snus blir det när

Läs mer »

Tobaksfria dagen 31 maj 2020

Tobaksfria dagen är skapad av världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma tobaksfrågor. I år ägnas dagen åt en kampanj som ska avslöja hur tobaksindustrin arbetar för

Läs mer »

Andelen dagligrökare sjunker!

I Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor som gjordes under 2018 syntes en fortsatt positiv utveckling av tobaksanvändandet i Sverige. År 2007 rökte omkring 14%

Läs mer »