Arkiv: Nyheter

Nu är Tobaksfria veckan här!

Den här veckan är det tobaksfria veckan och vi vill uppmärksamma det tobaksförebyggande arbetet lite extra! Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet

Läs mer »

Hjälp mig att säga nej

SKRIV PÅ FÖR EN LAGSTIFTNING SOM SKYDDAR BARN MOT NIKOTINBEROENDE De flesta som blir beroende av cigaretter, e-cigaretter, brunt eller vitt snus blir det när

Läs mer »

Tobaksfria dagen 31 maj 2020

Tobaksfria dagen är skapad av världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma tobaksfrågor. I år ägnas dagen åt en kampanj som ska avslöja hur tobaksindustrin arbetar för

Läs mer »

Andelen dagligrökare sjunker!

I Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor som gjordes under 2018 syntes en fortsatt positiv utveckling av tobaksanvändandet i Sverige. År 2007 rökte omkring 14%

Läs mer »

Ny tobakslag i Sverige

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag som träder i kraft 1 juli 2019. Men vad handlar den om? Huvuddragen i den

Läs mer »