Tobaksfria dagen 31 maj 2020

Tobaksfria dagen är skapad av världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma tobaksfrågor. I år ägnas dagen åt en kampanj som ska avslöja hur tobaksindustrin arbetar för att manipulera allmänheten och locka nya användare, främst barn.

Under #TobaccoExposed pågår en kampanj på sociala medier om hur tobaksindustrin marknadsför sina produkter och lockar barn och ungdomar in i ett beroende.

För mer information om Tobaksfria dagen och informationsmaterial om årets tema:
https://tobaksfakta.se/tobaksfria-dagen-ska-avsloja-tobaksindustrins-metoder/
https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020