Andelen dagligrökare sjunker!

I Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor som gjordes under 2018 syntes en fortsatt positiv utveckling av tobaksanvändandet i Sverige. År 2007 rökte omkring 14% av Sveriges befolkning dagligen, en andel som nu har sjunkit till endast 7%. Om individer som rökte då och då räknas till gruppen ”rökare”, rökte 13% av befolkningen under samma år.E

Andelen dagligrökare har även sjunkit sedan 1946. Vid denna tidpunkt rökte hälften av alla män och 9% av kvinnorna i den vuxna befolkningen.
Även tobaksanvändningen bland unga har sjunkit. Under 2018 menade 11% av eleverna i årskurs 9 att de röker samtidigt som 7% av eleverna svarade att de snusar. I gymnasiet uppgav 23 % att de röker och 14 % att de snusar, vilket visar på en stadig minskning sedan 2012. Användandet av vattenpipa har nästintill halverats de senaste tio åren.

E-cigaretter!
Trots detta har andelen unga som använder e-cigaretter ökat sedan 2000.