Ny tobakslag i Sverige

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag som träder i kraft 1 juli 2019. Men vad handlar den om? Huvuddragen i den nya lagen är att de rökfria miljöerna utökas, tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs samt spårbarhet och säkerhetsmärkning införs.

  • Rökförbud utökas

Det kommer att råda rökförbud även i utomhusmiljön på uteserveringar, restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer att råda är perronger (utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik), entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser.

Rökförbudet kommer omfatta fler produkter som exempelvis rökning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet liknar rökning men som inte innehåller tobak (till exempel så kallade rökstenar). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

  • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs

Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som kommer att ansvara för hanteringen.

  • Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas och börjar gälla 20 maj 2019. Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

  • Övriga förändringar

Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Riksdagen godkände också WHO:s protokoll för att minska risken för olaglig handel med tobaksvaror.

Regeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Mer info finns på tobaksfakta.se