Film för en tobaksfri skoltid

Genom att tillåta tobak i skolan ökar vi grupptrycket och risken att smittas. Skolan måste stödja unga till att avstå från tobak och på så sätt bidra till en bättre läromiljö, bättre hälsa och en mer rättvis och hållbar värld. Se mer i filmen tobaksfri skoltid från http://www.nonsmoking.se/

Close Menu

Bra att veta!

Arbetet med elevarbetena påbörjas HT2019

Och därför finns det i dagsläget inga aktuella elevarbeten under denna flik.