Knivstas unga om förebilder, sin fritid och sin syn på tobak

Som en del av det tobaksförebyggande arbetet i Knivsta kommun arbetar Hälsoäventyret tillsammans med Knivsta kommuns kultur och fritid för ett tobaksfritt föreningsliv.

Vad tycker Knivstas unga om tobak?