Nikotin kan fungera som inkörsport till andra beroenden

I en ny litteraturöversikt rörande nikotin, alkohol och opioider framförs att kraftfulla samhällsinsatser kan minska nikotinberoende, tobaksrelaterad sjukdom och död, och ytterligare bonus kan bli färre alkohol- och opioidberoende.

Läs mer och ta del av litteraturöversikten här!