Vejping försvårar tobaksavvänjning

Vapes eller e-cigaretter framhålls på många håll som ett bra alternativ för att sluta röka. Men tobaksavvänjaren Jesper Hellberg på Universitetssjukhuset i Örebro är kritisk. Han är skeptisk till om huruvida vejping är ett bra sätt för att bli rökfri och menar att det i vissa fall kan förstärka skadliga beteenden och ett beroende som man egentligen vill bli av med.

– Vad du än jämför med cigaretter kommer framstå som helt okej, säger han.

Läs mer och se inslaget på SVT här