Figge stöttar Tobaksfri duo

Figge var med och peppade engagerade elever och föräldrar i årskurs 6 när Tiundaskolan i Uppsala blev det senaste tillskottet i länet att implementera metoden Tobaksfri duo. Kontraktsskrivningen firades traditionsenligt med tårta!

Tobaksfri duo – Ett positivt grupptryck

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad metod för tobaksförebyggande arbete riktat till unga och har sitt ursprung från Västerbottens läns landsting. Tobaksfri duo är ett långsiktigt arbetssätt och bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och ett positivt grupptryck. Den primära målgruppen är barn och unga i åldern 12 – 15 år (årskurs 6 – 9). Den sekundära målgruppen är föräldrar, skolpersonal och andra vuxna i barnens närhet som kommer i kontakt med metodens insatser. 

Att arbeta med metoden är ett utmärkt verktyg för att starta upp det tobaksförebyggande arbetet på skolan, eller som en förstärkande aktivitet i resan mot en tobaksfri skoltid. Läs mer om Tobaksfri duo.