TÄVLING! Figge mot barnarbete

Hälsoäventyret och Figge behöver er hjälp med utformningen av en unik kampanj mot barnarbete.

Under våren har elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 möjlighet att delta i en tävling där eleverna får i uppgift att skapa en poster kopplad till barnarbete på tobaksplantager. I maj utser en jury vinnarna som koras på Tobaksfria dagen, 31 maj.

Syftet med tävlingen är att öka kunskapen kring barnarbete inom tobaksindustrin och barns rättigheter kopplat till de globala hållbarhetsmålen och barnkonventionen. Genom att delta i tävlingen får eleverna arbeta med flera centrala delar ur kursplanerna för samhällskunskap och bild. I syftet för samhällskunskap står det bland annat att eleven ska analysera och kritiskt granska globala samhällsfrågor, argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, samt reflektera över mänskliga rättigheter. I bildämnet är syftet att eleven ska kunna kommunicera och presentera olika ämnesområden med bilder och använda olika tekniker, både digitala och hantverksmässiga (LGR11). Allt detta har ni möjlighet att fördjupa er i, om ni deltar i tävlingen.

För mer information om tävlingen, maila: figgesresa@regionuppsala.se