Skolklasser prisas för engagemang mot tobak och barnarbete

I dag på Tobaksfria dagen den 31 maj, presenteras vinnarna av tävlingen ”Figge mot barnarbete”. Tävlingen som är en del av en samlad strategi för att stärka ungas hälsa, är arrangerad av länsstyrelsen tillsammans med Hälsoäventyret.

Under våren har elever i Uppsala län i årskurs 6-9 skapat affischer kopplade till barns rättigheter och till barnarbete på tobaksplantager. Affischerna är en del i tävlingen ”Figge mot barnarbete”. Tävlingen ligger till grund för en kampanj under tobaksfria veckan där elevernas affischer kommer att användas. Nu har fyra vinnare blivit utsedda i tävlingen.

Att unga får vara med och göra sina röster hörda i tobaksfrågan ligger helt i linje med barnkonventionen som blev lag i början av 2020 och även länets strategi för ANDTL –frågorna, säger landshövding Göran Enander.

De vinnande bidragen i tävlingen ”Figge mot barnarbete”
Vibyskolan, årskurs 6, Håbo kommun.
Högåsskolan, årskurs 6, Knivsta kommun.
Aspenskolan, Omega, årskurs 9, Tierps kommun.
Ärentunaskolan, FBK, årskurs 6-9, Uppsala kommun.

Läs mer här!