Goda exempel: Belgien förbjuder vitt snus

I arbetet för att uppnå en tobaksfri generation har Belgien under 2023 efterlyst, beslutat och implementerat ett försäljningsförbud för vitt snus. Hälsominister Frank Vandenbroucke menar att förbudet är viktigt för att skydda unga från samtliga tobaksprodukter och möjligheten till att inleda ett livslångt beroende.

Belgien har genom detta beslut sett igenom tobaksindustrins strategier och bör ses som ett gott exempel av svenska politiker för att skydda Sveriges unga i kampen för en tobaksfri generation.

Läs mer hos A Non Smoking Generation som uppmärksammade nyheten.