Informationsaffischer av unga – till unga och vuxna

Under sommaren tog Hälsoäventyret i Uppsala emot sommarjobbande ungdomar som under fyra veckor arbetade intensivt med tobaksfrågan. Syftet var att, från ett ungdomsperspektiv, ta fram ett kunskapsunderlag till vuxna för att uppmana till beslut om en lagstiftning gällande tobaks- och nikotinfri skoltid, som ett medel för att nå en tobaks- och nikotinfri generation.

De arbetade även med att ta fram informationsmaterial om tobak till unga och till föräldrar och andra vuxna i ungas närhet. Arbetet resulterade i informationsaffischer om tobaks- och nikotinprodukter, tips till dig som vuxen samt informativ och utbildande tobakspreventiv konst. Med hjälp av bland annat metoden screentryck förverkligade ungdomarna sina budskap, från skiss till färdigt tryck.

Materialet presenterades i Linköping under LUFT 2023 – Sveriges största konferens inom tobaksområdet. Nedan kan ni ladda ner, skriva ut och sprida informationsaffischerna.